Què és Lean?

La metodologia Lean promou l’eliminació de la incertesa per mitjà de l’execució de cicles de producció curts. Un cop executat un cicle de producció curt es valora el seu resultat i, en base a aquesta informació real, es procedeix a executar el següent cicle de producció.

La metodologia Lean es basa en incloure aquests petits cicles de producció dins d’un cicle d’anàlisi de resultats: Construir, mesurar, aprendre. Cada vegada que tanquem un cicle de producció en diem iteració. Un cop hem construït una cosa, mesurat el seu comportament i après que significa el què hem mesurat, podem tornar a començar el cicle: Fer una nova iteració.

 

Cicle Lean
Construir, mesurar, aprendre. Aquest és el cicle lean.

Amb aquesta metodologia es busca eliminar la incertesa i , sobretot, el malbaratament de recursos. Ja siguin diners, temps o les dues coses juntes. Si ja coneixeu la metodologia Lean, potser trobareu que n’he simplificat excessivament l’explicació. Si no la coneixeu, la metodologia Lean neix de la mà de Eric Ries i neix en el context de les noves empreses tecnològiques les “start up”. Eric Ries recull elements de la tècnica Lean de producció creada per Toyota, ho mescla amb la metodologia del desenvolupament de client de Steve Blank, hi afegeix la seva visió i crear una mentalitat que guia el dia a dia de milers de persones. És més, Lean Startup s’ha convertit en un autèntic moviment mundial. Aquí podeu conèixer què és Lean Startup .

 

El plantejament aquí és: És aplicable la metodologia Lean a la producció audiovisual? Pot existir el Lean Cinema? Quina relació guarda aquesta metodologia amb el què sempre hem anomenat cinema de guerrilla? On conflueixen el cinema de guerrilla i la metodologia Lean? Aquestes preguntes són el tema. El tema d’aquí, per què el tema de veritat és poder explicar històries als altres.

 

Espero poder trobar respostes amb l’ajuda i col·laboració de gent amb ganes d’explicar històries als altres. Té sentit treballar en cicles petits d’explicar, mesurar , aprendre?