estabilització


mobile tripod
La majoria de continguts audiovisuals d’entreteniment que consumim no contenen plans estàtics. Si us hi fixeu, en la majoria de plans que veiem la càmera està en moviment. Ja sigui amb grues, sistemes de guies, steadycam, movi o sistemes de tensors, les càmeres es mouen però estan perfectament estabilitzades. L’estil […]

Un trípode pel mòbil