steadicam


Els plans en moviment estabilitzat aporten molt valor en l’acabat de les peces audiovisuals. Per dècades, la producció d’aquests tipus de plans va dependre de la costosa estructura dels rails del travelling i les grues.  A principis dels anys 70 va aparèixer l’steadicam, un, en aquell moment, innovador sistema mecànic […]

Estabilitzadors de 3 eixos