El valor narratiu dels plans

La visió que tinc del vídeo és narrativocèntrica. És a dir, la finalitat del vídeo ha de ser transmetre un missatge. Entenc la necessitat de l’exploració i l’experimentació estètica i tècnica però aquest no és l’objecte del Lean Cinema. El Lean Cinema es centra en la narrativa i la seva missió és produir històries de manera eficient.

Cada tipologia de pla te un valor narratiu determinat, és a dir, serveix per explicar un tipus concret de coses. Amb el Lean Cinema utilitzarem la sintaxi del pla al peu de la lletra, quasi de manera dogmàtica. Hem de tenir en compte que l’espectador està mancat de temps i hem de comunicar-nos visualment amb ell de la manera més explícita possible.

 

Tipus de plans audiovisuals

El Gran Pla General (GPG) serveix per ubicar geogràficament l’espectador. “On som?”, “On està passant això?”

Gran Pla General: On passa això?
Gran Pla General: On passa això?

El Pla General (PG) serveix per ubicar l’espectador però, sobretot, l’ajuda a entendre on es troba cadascun dels elements que intervenen en l’escena que veu.

Pla General: On som i on es troba cada element?
Pla General: On som i on es troba cada element?

El Pla Conjunt (PC) pot ser considerat com un pla general curt. Ens ajuda a veure accions o a establir la relació posicional entre els diversos elements de l’escena.

Pla Conjunt: Podríem dir que és un "Pla General Curt"
Pla Conjunt: Podríem dir que és un “Pla General Curt”

El Pla Mig Llarg (PML) és ideal per descriure accions. També el trobem sovint en escenes de diàleg.

Pla Mig Llarg: És ideal per descriure accions
Pla Mig Llarg: És ideal per descriure accions

El Pla Mig Curt (PMC) serveix per mostrar diàlegs o accions unipersonals. És l’equilibri just entre descripció de l’expressió facial i l’activitat o posició del cos.

Pla Mig Curt: Ideal per diàlegs.
Pla Mig Curt: Ideal per diàlegs.

El Primer Pla (PP) serveix per mostrar expressions facials.

Primer Pla: serveix per mostrar expressions facials.
Primer Pla: serveix per mostrar expressions facials.

El Pla detall (PD) serveix per donar valor dramàtic o narratiu a algun element en concret o alguna acció realitzada amb alguna extremitat del cos humà o extensions de la mateixa (per exemple armes)

Pla Detall: Ressalta el valor dramàtic d'un objecte, gest o acció.
Pla Detall: Ressalta el valor dramàtic d’un objecte, gest o acció.

El Primeríssim Primer Pla (PPP) serveix per emfatitzar o donar valor dramàtic a una expressió facial o a algunes paraules.

Primeríssim Primer Pla: Serveix per donar valor dramàtic a unes paraules o a una expressió facial
Primeríssim Primer Pla: Serveix per donar valor dramàtic a unes paraules o a una expressió facial

En vistes a l’economia de la producció és molt important que utilitzem de manera àgil i concisa la sintaxi audiovisual. És a dir, ens hem de preguntar: Què explica aquest pla? I escollir el tipus de pla que toca. Si es pot explicar en un pla, no n’hem de gravar dos.

1 thought on “El valor narratiu dels plans

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *