Un trípode pel mòbil

La majoria de continguts audiovisuals d’entreteniment que consumim no contenen plans estàtics. Si us hi fixeu, en la majoria de plans que veiem la càmera està en moviment. Ja sigui amb grues, sistemes de guies, steadycam, movi o sistemes de tensors, les càmeres es mouen però estan perfectament estabilitzades.

L’estil càmera en mà és un estil de pla en moviment però sense estabilitzar. Aquest estil de gravació és l’estil natural de la gravació amb dispositius mòbils. A vegades pot donar bons fruits però  d’altres no. Si volem mostrar una imatge perfectament estabilitzada, necessitarem algun accessori i el més barat que hi ha és el trípode.

El trípode és l’eina bàsica d’estabilització estàtica. El punt de vista que ens pot oferir un trípode plantat al terra sempre és estàtic. Encara que disposem d’un bon capçal de trípode que ens permeti fer panoràmiques i balancejos el punt de vista sempre serà el mateix ja que l’emplaçament (posició) de la càmera sempre és el mateix.

A l’estar acostumats a veure muntatges formats per plans generats per càmeres en moviment, el veure una seqüencia de plans estàtics se’ns pot fer avorrit. Això és degut a què cada tipus de pla té una funció narrativa.

[iframe][/iframe]

Aquest vídeo fet amb l‘editor de YouTube mostra imatges estabilitzades.

Avui només us vull mostrar el trípode Gorrillapod per mòbils. Un trípode és un recurs econòmic que tot videographer necessita tenir a la seva “caixa d’eines bàsica”.

Tot i que n’hi ha de força models i marques diferents, asseguro que el gorillapod és el millor trípode per mòbils per 3 motius:

1-La pinça és ajustable i això el fa compatible amb qualsevol mòbil, android o ios.

2-La pinça porta rosca de pas universal i això fa que es pugui muntar sobre qualsevol trípode: Ja sigui un gorilla, un trípode de foto o un trípode de vídeo.

3-Els materials són bons i està ben acabat. La pinça és robusta i els acabats de goma fan que el mòbil quedi perfectament subjectat.

A continuació us deixo un vídeo sobre el gorillapod

[iframe][/iframe]